Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik, der kan være med til at forbedre hjemmesiden. Læs mere om cookies på fsb.dk

Diverse informationer/nyheder fra ejendomskontoret

Diverse informationer/nyheder fra ejendomskontoret

Her finder du vigtige og nyttige oplysninger og informationer fra ejendomskontoret.

fx hvordan du sorterer dit affald, hvad det koster at købe en nøgle, vejledning til at holde et godt indeklima i lejligheden mv.

Tænk over .... Tager du nødvendig hensyn til dine naboer?

Alle beboere skal tage hensyn til andre beboe­re og udvise god ro og orden, så ingen har grund til at føle sig gene­ret. Alle beboere skal passe på ejen­dommen, dens instal­la­tioner og anlæg, så den ikke bliver skadet eller skæm­met.­ 

Beboerne må ikke i eller på ejendommen an­brin­ge eller bru­ge­ ting, som ved lugt­, støj, brandfare­ e.l. er til ge­ne eller fare for be­boerne eller ejendom­men.